10 Nisan 2014 Perşembe

OKTAY ERDAĞI KİMDİR?

                                 

             

                                             ÖZ GEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER


Adı Soyadı                    : Oktay ERDAĞI

Doğum Yeri ve Tarihi  : Kars-Arpaçay 02.01.1958
Adresi                           : …………………ANKARA
Mail                               : oktay.erdagi@gmail.com
Tel                                 :


EĞİTİM

  • Kars Alpaslan Lisesi (Fen Kolu 1974-75 Yaz Dönemi Mezunu)
  • Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü,
  • Ayrıca;
  • ABD George Washıngton Üniversitesinde,
  • ABD sivil Havacılık İdaresi (FAA) Akademisinde,
  • Brüksel’de bulunan Avrupa Sivil Havacılık Güvenlik Enstitüsünde (ECAC EASTİ)
  • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde  (ICAO) Havacılık Emniyeti ve Güvenliği konularında eğitim aldı,
  •  Milli Güvenlik Akademisi 47. dönem mezunudur.

İŞ TECRÜBESİ

Devlet İş Tecrübesi:

 

1976 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda işe başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde Şef, Uzman ve Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, sırasıyla Hava Ulaştırma Daire Başkanı,  Hava Etüt Plan Daire Başkanı, Hava Seyrüsefer Daire Başkanı ve Bakım ve Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı görevlerini dönüşümlü olarak ikişer kez yürüttü.  2005 yılında Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcı olarak atandı. 1992 yılından başlayarak,  Uluslararası Hava Limanlarında uygulanmakta olan SLOT merkezinin kurulmasına katkıda bulundu. 2006 yılında yeniden yapılandırılan SLOT merkezinde 2008 yılına kadar da SLOT Koordinatörü olarak görev yaptı. 


Ayrıca, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı gereğince oluşturulan  “Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu”, “Eğitim Araştırma ve Denetleme Uzmanlar Kurulu” üyeliği yaptı. SHY-6A ve SHY-14 A Yönetmeliği gereğince Havayolu ve Havaalanı İşletme İzin taleplerini incelemek üzere oluşturulan “İnceleme Komisyonu” üyeliği, hava aracı kazalarını araştırmak üzere oluşturulan Kaza Kırım İnceleme Komisyonu Üyeliği’nin yanı sıra “Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi” (HANKOK) başkanlığı görevlerin de yürüttü.

Görevi süresince sivil havacılık  emniyeti ve güvenliği ile SLOT konularında yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle dönemin Sayın Bakanları ve Genel Müdürleri tarafından, plaket, teşekkür ve takdirname ile taltif edildi. 0cak 2008 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Devlette toplam 32 yıl çalıştı.Özel Sektör İş Tecrübesi:

 

 2008 yılından başlayarak sırasıyla İstanbul’da aynı gruba bağlı olan Aviation Managmenet Solutions havacılık danışmanlık şirketinde, MY TECHNIC Uçak Bakım Şirketinde ve ACT Hava Yolları Kargo Şirketinde ve başka bir gruba bağlı olan SAGA Hava Yollarında Danışman olarak çalıştı.  2011 yılından itibaren de Koçoğlu  Gruba bağlı, SKYLINE  Ulaşım Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Danışmanı, Çukurova Hava Limanı A.Ş.’de ve Koçoğlu Çukurova Serbest Bölge Yapım ve İşletim A.Ş’de Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


SERTİFİKALAR 


1-    “International Training Course in Civil Air Transport”
 Uluslar arası Sivil Hava Taşımacılığı Kursu (Pakistan JİCA)
2-    “Civil Aviation Security Surveyr and Inspections Course”
  Sivil Havacılık Güvenlik Teknik Denetleme Kursu (FAA)
3-    “Civil Aviation Security Training – The – Trainer Course”
  Sivil Havacılık Güvenliği Eğitimcilerin Eğitimi Kursu (FAA)
4-    “ICAO Aviation Security Instructor Course”
 Havacılık Güvenliği Öğretmenliği Kursu (EASTI-ICAO)
5-   “Joint Aviation Authorities   JAR-OPS  Course”   (JAA)
6-   İngilizce Dil Kursu (İngiliz Kültür Merkezi)
7-     İngilizce Dil Kursu (PTT Eğitim Merkezi)
8-     İngilizce Dil Kursu (TÖMER)

KATILDIĞI BAZI  ÖNEMLİ  ULUSLARARSI TOPLANTILAR:

Türkiye ile başta Türk Cumhuriyetleri, Birleşik Devletler Topluluğu, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, ABD ve Kuzey Amerika  olmak üzere bir çok ülke ile yapılan İkili Hava Ulaştırma Anlaşması müzakereleri ve sivil havacılık görüşmelerinde bulundu. Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikaları doğrultusunda havacılık politikalarının oluşturulmasına katkı sağladı.

ABD Sivil Havacılık İdaresi  FAA uzmanları ile birlikte ülkemizdeki sivil havaalanlarında güvenlik konusunda inceleme ve değerlendirme toplantıları ile hava alanlarımızda görev yapan personelin eğitilmesi ve sertifikalandırılması,  KKTC Ercan havaalanı ve Azerbaycan Bakü havaalanının güvenlik yönünden incelenmesi ve görev yapan personele eğitim verilerek sertifikalandırılması çalışmaları, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) uzmanları tarafından Atatürk Hava Limanında yapılan denetim, Havacılık Otoriteler Birliği (JAA) uzmanları tarafından ülkemizde rutin olarak yapılan MAST ve OPS denetimlerinde ülke koordinatörü, ECAC Güvenlik Sorunları Çalışma Grubu toplantısı ve ICAO’ 10 ve 11 AVSEC paneli, ICAO 32 ve 33. Genel Kurulu ve ICAO Bakanlar Konferansı, ICAO ve ECAC’ ta yapılan havacılık konularındaki çeşitli toplantılara ülkemiz adına katıldı.

Ayrıca,  Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) nezdinde oluşturulan “Sivil Havacılık Güvenliği Çalışma Grubu” üyeliği ve Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) da PC ve PCC  Toplantılarında ülkemizi temsil etti.


KATILDIĞI BAZI ÖNEMLİ MEVZUAT ÇALIŞMALARI:
1-    Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22),
2-    Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Talimatı,
3-    Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı,
4-    Milli Sivil Havacılık Güvenlik Eğitim Programı,
5-    Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,
6-    Ulaştırma Araçlarının Kaçırılmasına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Direktif,
7-    Yasadışı Müdahale Eylemlerine Karşı Yapılacak İşlerin Yönetimi Talimatı,
8-    Havaalanlarında SLOT uygulanması talimatı,
9-    Yolcu Mağduriyetinin Önlenmesi Talimatı,
10-  Uçakların Aşırı Yüklenmemesi Konularında Yapılan Mevzuat,
11-  Hava Kargo Acenteleri’nin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen talimat,
12- Hava Alanı Yapım İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A),
13- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A),
14- Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-9A),
15- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanunu.
16- SHGM Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği,
17- SHGM Teknik Denetleme Yönetmeliği,

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI ÖNEMLİ SEMPOZYUM VE SEMİNERLER:

1-    Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu “Sivil Havacılık                                                                                                                                                                      Sempozyumu”,
2-    Milli Güvenlik Akademisi “Türk Sivil Havacılığı”,
3-    TÜRSAB “Atatürk Havalimanının Sorunları”,
4-    Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği “Atatürk Havalimanının Güvenlik Sorunları”,
5-    TBMM Dış İşleri Komisyonu “Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemize Geliş/Gidişte Karşılaştıkları Sorunlar”,
6-    TRT INT Televizyonu “Yolcu Mağduriyetinin Önlenmesi İçin Alınan Önlemler”
 ve “ havaalanlarımızda alınan güvenlik önlemleri “,
 7-   Sivil Havacılık 2000 sempozyumu,
 8-  1. Yüksek Havacılık Şurası,.
9-     Sivil Havacılık Sempozyumu 2001,
10-   7, 8 ve 9. Beş Yıllık Kalkınma Planları,
11- 2. Turizm Şurası,
12- TÜBİTAK Vizyon 2023 Bilim ve Teknolojileri Projesi,
13- 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. Ulaştırma Şurası,

ÇEŞİTLİ SİVİL HAVACILIK DERGİLERİNDE YAYINLANAN MAKALELERİ:

1-    Türk Sivil Havacılığı,
2-    Türk Sivil Havacılığı ve Kars Havaalanı,
3-    Havaalanlarının Sorunları ve Yolcu Mağduriyetine İlişkin Alınan Önlemler,
4-    Sivil Havacılığımızı Düzenleyen Çok Taraflı Anlaşmalar,
5-    Sivil Havacılık Güvenliği,
6-    Dünya’daki Globalleşmenin Türkiye’ye etkileri,
7-    Bölgesel Hava Taşımacılığının Turizmin Çeşitlendirilip Yaygınlaştırılmasına katkısı,
8-    SLOT ve Ülkemizdeki uygulamaları,
Ayrıca;  Çeşitli dergilerden yayınlanan ve http://havadaahkam.blogspot.com.tr/  toparlanan  havacılıkla ilgili  çeşitli makaleler.

DİĞER

Kars Kalkınma Vakfı Kurucu Üyesidir ve Yönetim Kurulu Üyeliği Yaptı.

Türk Havacılığını Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteridir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder